Assassination Classroom | JPF

Assassination Classroom
Yusei Matsui

041-228x350-9038810Assassination Classroom

Theo NXB Trẻ: Một sinh vật đặc biệt mang hình dáng bạch tuộc tuyên bố sẽ phá hủy Trái Đất, nhưng chẳng hiểu sao lại cho nhân loại một cơ hội. Đó là yêu cầu được dạy một lớp học siêu quậy, và tạo mọi điều kiện cho bọn học trò… ám sát mình!?

  • Mã xếp giá: 210-060
  • Chủ đề: Truyện tranh nam
  • Năm XB: 2019
  • Nhà XB: NXB Trẻ
  • Ngôn ngữ: Vietnamese