Triển lãm "Hành trình tới Tương lai: Mỹ thuật Thế hệ mới Nhật Bản" - Mỹ thuật đương đại với sự tinh xảo của nghề truyền thống
04/05/2010 01:24

<<English>>             <<Japanese>>

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 
Một số tác phẩm trưng bày

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lượt xem: 534 |  04/06/2010 02:51:41
  Back    Print out