Thông báo: “Chương trình tài trợ cho các hoạt động của các cơ quan đào tạo tiếng Nhật” Năm tài chính 2010
02/03/2010 03:10

Thông báo 
 “Chương trình tài trợ cho các hoạt động
 của các cơ quan đào tạo tiếng Nhật”
Năm tài chính 2010
 

                         Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam 
 
                                                         
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) sẽ thực hiện “Chương trình tài trợ cho các hoạt động của các cơ quan đào tạo tiếng Nhật” (Grant Program for Japanese-Language Education Activities) nhằm hỗ trợ phát triển đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam.
Như trong tài liệu hướng dẫn bên dưới, Trung tâm sẽ nhận hồ sơ xin tài trợ theo chương trình này từ các cơ quan, tổ chức có tiến hành đào tạo tiếng Nhật phi lợi nhuận tại Việt Nam theo 4 đợt. Ngày kết thúc hạn nộp đơn đợt 1 là 23 tháng 3 năm 2010.
 
Đề nghị các cơ quan, tổ chức đào tạo của khu vực phía Nam cũng nộp hồ sơ trực tiếp tới Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản.

Mọi thông tin cần xác nhận, xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation)
27, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3944-7419/20
Fax: (84-4) 3944-7418

 


 
 
Hướng dẫn của Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản
 (The Japan Foundation)
“Chương trình tài trợ cho các hoạt động của các cơ quan đào tạo tiếng Nhật”
(“Grant Program for Japanese-Language Education Activities”)
 
Chương trình này sẽ tiến hành tài trợ kinh phí cho các hoạt động đào tạo tiếng Nhật của các cơ quan đào tạo nhằm mục đích phổ cập và phát triển hơn nữa đào tạo tiếng Nhật tại Việt Nam.
 
I. Giới thiệu về Chương trình
 
Dưới đây là một số các ví dụ về các hoạt động có khả năng được tài trợ. Đơn vị xin tài trợ cũng có thể đề nghị tài trợ một số mục tài trợ khác nhau tùy theo nhu cầu.
 
Mục
Nội dung
Tài trợ các hoạt động khuyến khích học tập
Tài trợ một phần chi phí tổ chức cho các hoạt động nhằm khuyến khích người học hoặc thu hút thêm sự quan tâm tới việc đào tạo tiếng Nhật cụ thể như các cuộc thi nói, thi hùng biện, tranh luận, thi viết chữ đẹp, thi diễn kịch bằng tiếng Nhật…
Tài trợ mua tài liệu phục vụ giảng dạy
Tài trợ một phần kinh phí để mua tài liệu giảng dạy cho giáo viên tiếng Nhật sử dụng trong các giờ giảng dạy tiếng Nhật. Trung tâm sẽ không trực tiếp mua và gửi từ Nhật sang. Và về nguyên tắc chỉ tài trợ mua tài liệu dành cho giảng dạy chứ không tài trợ giáo trình, tài liệu phát cho sinh viên.
Tài trợ Hội nghị, Hội thảo
Tài trợ một phần kinh phí tổ chức Hội thảo, Hội nghị, Lớp Tập huấn cho giáo viên tiếng Nhật.
Tài trợ xây dựng tài liệu giảng dạy
Tài trợ một phần kinh phí xây dựng chương trình giảng dạy, chi phí xây dựng, xuất bản tài liệu phục vụ giảng dạy.
Tài trợ cho các hoạt động tự lên kế hoạch
Tài trợ một phần kinh phí cho các hoạt động cần thiết để phát triển đào tạo tiếng Nhật hoặc để đào tạo giáo viên tiếng Nhật do các đơn vị tài trợ tự lên kế hoạch.
 
II. Điều kiện nộp hồ sơ xin tài trợ:
 
1. Chỉ nhận hồ sơ từ các cơ quan, tổ chức đào tạo tiếng Nhật phi lợi nhuận tại Việt Nam (bao gồm cả Hội Giáo viên tiếng Nhật hoặc Hội nghiên cứu). Không nhận hồ sơ từ cá nhân.
 
2. Các cơ quan, đơn vị dưới đây sẽ nằm ngoài đối tượng được tài trợ:
(1) Cơ quan Chính phủ (Cơ quan Hành chính như các Bộ, Cục. Trừ các Cơ quan Nghiên cứu, Cơ quan đào tạo)
(2) Cơ quan Quốc tế (Các Cơ quan liên Chính phủ mà Chính phủ Nhật Bản cũng có tham gia)
(3) Những cơ quan, đơn vị theo quy định của luật pháp Việt nam không được phép nhận tài trợ từ nước ngoài.
 
3. Cơ quan, đơn vị xin tài trợ cần có tài khoản hoặc phải lập được tài khoản ngân hàng để nhận tiền tài trợ từ Trung tâm.
 
4. Cơ quan, đơn vị xin tài trợ cần có đủ năng lực thực hiện kế hoạch đã lập.
 
 III. Các dự án được tài trợ:
 
1. Phải có kế hoạch và phương pháp thích hợp để đạt tới mục tiêu. Phải nhìn thấy rõ kết quả mang lại.
 
2.   Không phải là dự án hoạt động vì mục đích tôn giáo hoặc chính trị.
 
3. Không phải là dự án vì mục đích lợi nhuận.
 
IV. Các mục nằm ngoài đối tượng tài trợ:
Dưới đây là danh mục các khoản không phải là đối tượng tài trợ.
- Cung cấp bằng hiện vật tài liệu giảng dạy; chi phí gửi sách phần thưởng cho Thi hùng biện hoặc tài liệu giảng dạy từ Nhật sang
- Chi phí gián tiếp: là các chi phí không trực tiếp liên quan đến dự án được tài trợ
- Chi phí quản lý
- Chi phí tổ chức hoặc chi phí thuê giáo viên cho các khóa đào tạo tiếng Nhật thông thường
- Chi phí cho các cuộc họp định kỳ, thông thường của cơ quan xin tài trợ
- Chi phí mua thiết bị: ví dụ chi phí mua các tài sản hữu hình như thiết bị văn phòng gồm máy tính, thiết bị liên quan của máy tính, máy copy, máy FAX…; hoặc đồ điện; đồ gia dụng như bàn, ghế, tủ.
- Chi phí mua bất động sản, chi phí xây dựng
- Chi phí thuê địa điểm để sử dụng lâu dài
- Chi phí thuê hội trường do cơ quan, đơn vị xin tài trợ sở hữu
- Tiền vé máy bay quốc tế đắt hơn giá vé hạng phổ thông đã được giảm giá chính thức của đường bay thông thường (giá PEX)
- Chi phí chiêu đãi, giải trí
 
V. Cách xét duyệt:
 Việc tài trợ sẽ được quyết định sau khi thẩm định các điểm sau:
- Vị trí của cơ quan, đơn vị xin tài trợ
- Kết quả cụ thể mong muốn đạt được
- Hiệu quả trong việc phổ cập tiếng Nhật trong nước, trong khu vực
- Cơ chế hợp tác với các cơ quan, đơn vị khác
- Tình hình tài chính của cơ quan xin tài trợ, sự kết hợp vốn tài trợ với nguồn tài trợ khác
- Tính thích hợp của dự án (nội dung, cơ chế thực hiện, lịch thực hiện)
 
VI. Phương pháp và Thời hạn nộp hồ sơ:
1. Đề nghị nộp trực tiếp hồ sơ xin tài trợ tới Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam
2. Thời hạn nộp đơn và thời gian tài trợ như sau:
Đợt 1: đến 23 tháng 3 (cho các dự án từ tháng 4/2010 đến tháng 3/2011)
Đợt 2: đến 1 tháng 5 (cho các dự án từ tháng 7/2010 đến hết 3/2011)
Đợt 3: đến 1 tháng 8 (cho các dự án từ tháng 10/2010 đến hết 3/2011)
Đợt 4: đến 1 tháng 11 (cho các dự án từ tháng 1/2011 đến hết 3/2011)
 
VII. Thông báo kết quả:
Kết quả của đợt 1 sẽ được thông báo trong đầu tháng 4, kết quả của đợt 2 ~ 4 sẽ được thông báo sau 1 tháng kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.
 
VIII. Tải hồ sơ xin tài trợ dưới đây:
 
(Hồ sơ xin tài trợ đề nghị nộp bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh)
  
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation)
27, Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3944-7419/20
Fax: (84-4) 3944-7418
 
Tải phần Hướng dẫn chương trình về máy tại đây

<<Japanese>>

Lượt xem: 474 |  04/03/2010 12:05:41
  Back    Print out