Chương trình tài trợ cho các hoạt động giáo dục tiếng Nhật năm tài khóa 2018 – 2019

Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản là cơ quan thực hiện “chương trình tài trợ cho các hoạt động giáo dục tiếng Nhật (Grant Program for Japanese-Language Education Activities)” nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục tiếng Nhật tại Việt Nam.

Chương trình này dành cho các cơ quan, đoàn thể đang giảng dạy tiếng Nhật tại Việt Nam.

Đơn xin tài trợ phải được gửi trực tiếp về Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam.

Rất mong nhận được Đơn xin tài trợ của các bạn.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Trung tâm theo địa chỉ dưới đây.

  Hướng dẫn về chương trìnhAPPLICATION

 Đơn xin tài trợ gồm

-Đơn 1⇒ Thông tin chung 総表
-Đơn2-a ⇒ Đơn xin tài trợ các hoạt động khuyến khích người học  学習者奨励活動助成用フォーム
-Đơn 2-b ⇒ Đơn xin hỗ trợ mua tài liệu giảng dạy 教材購入助成用フォーム
-Đơn 2-c ⇒ Đơn xin tài trợ Hội nghị, xây dựng tài liệu giảng dạy, tài trợ cho các hoạt động tự lên kế hoạch…. 会議助成/教材製作助成/自由企画助成事業用フォーム

  Liên hệ

Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam – Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản

The Japan Foundation Center for Cultural Exchange in Vietnam
27 Quang Trung, Hoan Kiem, Hanoi
TEL: (84-4)3944-7419/20
FAX: (84-4)3944-7418


Lượt xem: 839
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn