Thông báo về các chương trình tài trợ năm tài chính 2017-2018

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản) xin thông báo về “chương trình tài trợ năm tài chính 2017-2018”. Quý vị có quan tâm có thể download mẫu đơn đăng ký và hướng dẫn về các chương trình tài trợ (bằng tiếng Nhật và tiếng Anh) từ website của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản theo đường link dưới đây.

Tiếng Nhật:
Tiếng Anh:

Chi tiết về Chương trình tài trợ và hướng dẫn của năm tài chính 2017-2018:

Những hồ sơ đăng ký tài trợ từ khu vực phía Nam thay vì gửi về Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM như những năm trước thì nay xin gửi về Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam. Xin quý vị lưu ý để không nhầm lẫn địa chỉ gửi hồ sơ.


Lượt xem: 508
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn