Thông báo Kết quả kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2016

Từ 10:00 ngày 24/8 (thứ tư) ~ 17:00 ngày 31/10/2016 (thứ hai) các thí sinh đã dự thi Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 7/2016 có thể xem kết quả trực tuyến trên internet tại địa chỉ sau:

Để xem được kết quả trực tuyến bạn phải điền đúng số báo danh và password (từ khóa) mà bạn đã ghi lúc nộp hồ sơ đăng ký dự thi.
Kết quả giấy sẽ được trả vào khoảng tháng 9 nên nếu bạn không thể xem kết quả trực tuyến hãy đến lấy kết quả theo thời gian trên.


Lượt xem: 35,145
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn