• Từ năm 2012 website “Marugoto + (plus)” đã được mở.

    Tại website này có giới thiệu nội thông tin dựa trên nội dung của các bài khóa trong cuốn nhập môn “Marugoto   Từ ngữ và văn hóa Nhật”.  Các bạn hãy vào trang web này nhé: 


    Lượt xem: 629
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn