• Chúng tôi xin chia sẻ thông tin về chương trình “Vision Documentary Project 2014″ của Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Đại học Kyoto. Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á đang tiếp nhận các phim tài liệu ngắn và hạn cuối nhận đăng ký là ngày 21 tháng 10 năm 2014.

    Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức đăng ký, xin mời tham khảo website:


    Lượt xem: 597
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 11:30 / 12:30 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn