• Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cơ quan đã hợp tác giúp đỡ chúng tôi hoàn thành “Bản điều tra các cơ quan đào tạo tiếng Nhật năm tài khóa 2012” do Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) thực hiện vào năm 2012.
    Xin mời quý vị xem 1 phần trích Bản báo cáo kết quả điều tra được đăng tải ở website dưới đây.


    Lượt xem: 0
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 11:30 / 12:30 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn