• Từ ngày 15 tháng 1 cho tới 18 tháng 1 năm 2013, seminar giáo dục tiếng Nhật sẽ được tổ chức tại trường đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

    Chi tiết về buổi seminar cũng như cách thức đăng ký xin tham khảo tại đây (tiếng Nhật)


    Lượt xem: 346
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 11:30 / 12:30 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn