• Thông báo tiếp nhận hồ sơ chương trình hỗ trợ nghiên cứu Nhật Bản tại các quốc gia châu Á của quỹ Sumitomo.
   
  Quỹ Sumitomo đang tiếp nhận hồ sơ xin hỗ trợ hoạt động nghiên cứu liên quan đến Nhật Bản diễn ra tại các quốc gia châu Á. Hạn chót để nộp hồ sơ là ngày 31 tháng 10 năm 2012.
   
  Để biết thêm thông tin chi tiết về cách thức nộp hồ sơ, xin mời tham khảo website:


  Lượt xem: 545
Lịch hoạt động
 • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
 • [Giờ thư viện]     09:30 – 11:30 / 12:30 – 18:00
 • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn