Bảng phân bố thời gian từng môn thi của Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 12/2010

( Địa điểm thi từng khu vực xin tham khảo tại đây)
Tại Hà Nội:

 

Cấp độ Thời gian tập trung Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (Từ vựng/Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU Môn thi: NGHE HIỂU
N1 08:00 09:00 ~ 10:50
(110 phút)
11:20 ~ 12:20
(60 phút)
N2 08:00 09:00 ~ 10:45
(105 phút)
11:20 ~ 12:10
(50 phút)
Cấp độ Thời gian tập trung Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Từ vựng) KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU Môn thi: NGHE HIỂU
N3 08:00 09:00 ~ 09:30(30 phút) 10:00 ~ 11:10
(70 phút)
11:40 ~ 12:20
(40 phút)
N4 08:00 09:00 ~ 09:30(30 phút) 10:00 ~ 11:00
(60 phút)
11:30 ~ 12:05
(35 phút)
N5 08:00 09:00 ~ 09:25
(25 phút)
09:55 ~ 10:45
(50 phút)
11:15 ~ 11:45
(30 phút)

 

Tại Đà Nẵng

 

Cấp độ Thời gian tập trung Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (Từ vựng/Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU Môn thi: NGHE HIỂU
N1 08:00 09:00 ~ 10:50
(110 phút)
11:10 ~ 12:10
(60 phút)
N2 08:00 09:00 ~ 10:45
(105 phút)
11:05 ~ 11:55
(50 phút)
Cấp độ Thời gian tập trung Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Từ vựng) KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU Môn thi: NGHE HIỂU
N3 08:00

09:00 ~ 09:30

(30 phút)

09:50 ~ 11:00
(70 phút)
11:20 ~ 12:00
(40 phút)
N4 08:00

09:00 ~ 09:30

(30 phút)

09:50 ~ 10:50
(60 phút)
11:10 ~ 11:45
(35 phút)
N5 08:00 09:00 ~ 09:25
(25 phút)
09:45 ~ 10:35
(50 phút)
10:55 ~ 11:25
(30 phút)

 

Tại Hồ Chí Minh

 

Cấp độ Thời gian tập trung Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (Từ vựng/Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU Môn thi: NGHE HIỂU
N1 08:00 09:00 ~ 10:50
(110 phút)
11:20 ~ 12:20
(60 phút)
N2 08:00 09:00 ~ 10:45
(105 phút)
11:15 ~ 12:05
(50 phút)
Cấp độ Thời gian tập trung Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Từ vựng) KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU Môn thi: NGHE HIỂU
N3 08:00 09:00 ~ 09:30(30 phút) 10:00 ~ 11:10
(70 phút)
11:40 ~ 12:20
(40 phút)
N4 08:00 09:00 ~ 09:30 (30 phút) 10:00 ~ 11:00
(60 phút)
11:30 ~ 12:05
(35 phút)
N5 08:00 09:00 ~ 09:25
(25 phút)
09:55 ~ 10:45
(50 phút)
11:15 ~ 11:45
(30 phút)

 

 

 

 

 

 

 


Lượt xem: 114
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn