• LỄ TẶNG SÁCH ERIN HỌC TIẾNG NHẬT

    LỄ TẶNG SÁCH ERIN HỌC TIẾNG NHẬT

    Monday, Mar/15/2010

    Erin học tiếng Nhật cùng bộ đĩa DVD kèm theo là giáo trình học tiếng Nhật dành cho người nước ngoài được Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation)…

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn