Thông báo về việc sửa chữa hệ thống điện thoại của Trung tâm ngày 26/5 (thứ bảy) và 27/5 (chủ nhật).

Ngày 26 &27/5 hệ thống điện thoại của Trung tâm sẽ tạm dừng hoạt động nhằm mục đích bảo dưỡng, sửa chữa,

mong các bạn thông cảm.


Lượt xem: 61
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn