(Hà Nội) Thông báo về Buổi thuyết trình do Bộ môn Nhật Bản học, Khoa Đông Phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn cùng Quỹ Kamenori (Nhật Bản) phối hợp tổ chức

Chủ đề: Nhật Bản-người Nhật nhìn từ phương pháp luận so sánh

Người thuyết trình: GS Vương Minh, Viện Nghiên cứu Nhật Bản quốc tế, Đại học Hosei (Nhật Bản)

Thời gian: 13h-14h30 ngày 23/10/2017

Địa điểm: Phòng C504 trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Thông tin cụ thể và cách thức đăng ký xin mời tham khảo trong file đính kèm.


Lượt xem: 217
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn