Thông báo nhận đơn đăng ký các trường tham gia Chương trình trải nghiệm Nhật Bản cho trẻ em nước ngoài lần thứ 5 và giáo viên tiếng Nhật tham gia khóa chuẩn bị chương trình.

Dự án xúc tiến mạng lưới trẻ em sử dụng tiếng Nhật trên thế giới

Hiệp hội xúc tiến giáo dục trẻ em Hakuho, một quỹ công ích của Nhật Bản, sẽ tiếp nhận đơn đăng ký của các trường tham gia vào Chương trình trải nghiệm cho trẻ em từ 15 tháng 4 (thứ hai) tới 15 tháng 5 (thứ 4) năm 2013.

Chi tiết về các hạng mục đăng ký và cách thức nộp hồ sơ sẽ được cập nhật sau.

Những quý vị quan tâm đến chương trình này, xin tham khảo :

1. Thông báo nhận đơn đăng ký các trường tham gia vào chương trình trải nghiệm cho trẻ em nước ngoài.
2. Những hoạt động trong chương trình trải nghiệm Nhật Bản cho trẻ em nước ngoài lần thứ 4.


Lượt xem: 995
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn