Thông báo mời thầu: Planning and carrying out the renovation for the exterior fences and the library

Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam xin thông báo mời thầu cho dự án trên. Để biết thêm chi tiết, xin tham khảo:

Invitation to Bid
Technical Specification
Bid Form


Lượt xem: 187
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn