Cập nhật chương trình Thứ 5 ngày 6 tháng 12 năm 2012 “NHỮNG CHÂN TRỜI CÓ NGƯỜI BAY”

Xin mời bạn tới tham quan xưởng làm việc Những Chân Trời Có Người Bay của chúng tôi tại Quỹ Nhật Bản 27 Quang Trung Hà Nội.

Chúng tôi mở cửa từ 10AM tới 10PM hàng ngày.

Hội thảo trò chuyện cùng nghệ sĩ/giám tuyển:Hiroyuki Hattori (Nhật Bản), Susane Husse (Đức), nghệ sĩ Tuấn Mami (Viêt Nam) và Trần Lương (Việt Nam) tiếp tục diễn ra từ 18:00 tới 20:00.


Lượt xem: 116
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn