Thông báo về Hội thảo du học 2012

Thông tin về Hội thảo du học 2012 xin mời các bạn tham khảo tại đây và đây hoặc click vào link http://www.jasso.go.jp/study_j/index_viet.html để biết thêm chi tiết.


Lượt xem: 198
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn