Thông báo về Tọa đàm giáo dục Tiếng Nhật 12/2012

Tọa đàm giáo dục Tiếng Nhật tháng 12/2012 với chủ đề “課題遂行能力を重視した教え方~中級を教える~” sẽ được diễn ra tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết của buổi tọa đàm và cách thức đăng ký xin tham khảo tại đây.


Lượt xem: 351
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn