Thông báo về các chương trình tài trợ năm tài chính 2013-2014

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản) xin thông báo về “Chương trình tài trợ năm tài chính 2013-2014”. Quý vị có quan tâm có thể download mẫu đơn đăng ký và hướng dẫn về các chương trình tài trợ (bằng tiếng Nhật và tiếng Anh) từ website của Quỹ giao lưu Quốc tế Nhật Bản theo đường link dưới đây.

Tiếng Nhật: http://www.jpf.go.jp/j/program/
Tiếng Anh: http://www.jpf.go.jp/e/program/

Ngoài ra, chúng tôi cũng có đăng tải hướng dẫn tóm tắt về các chương trình tài trợ bằng tiếng Việt để quý vị có thể tham khảo.

Tài liệu mang tính chất tham khảo bằng tiếng Việt


Lượt xem: 884
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn