Giới thiệu khóa học tiếng Nhật dành cho giáo viên 「わかる・できるプレゼンテーション」

Chi tiết về khóa học mời tham khảo tại đây.


Lượt xem: 1,526
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn