Thông báo tuyển dụng

Xin mời tham khảo thông tin cụ thể tại đây

Tiếng Anh:

http://jpf.org.vn/en/category/notice-announcements/

Tiếng Nhật:

http://jpf.org.vn/jp/category/notice-announcements/


Lượt xem: 460
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn