LIVE TAPE

 

LIVE TAPE

2009
74 minutes
Director: Tetsuaki Matsue
 
Live Tape is all about intimacy, the intimacy of following singer-songwriter Kenta Maeno as he wanders through the streets of Kichijoji on the first day of 2009, from Kichijoji Hachiman shrine to Inokashira park, performing songs about life and love. It is also an intimacy that could only be achieved in a film made in one take, with minimum equipment and no script – the ultimate new-wave film.

 

 


Lượt xem: 109
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn