JF日本語教育スタンダードとは…? Tiêu chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF là gì?
http://jfstandard.jp/summary/ja/render.do

 

JF日本語教育スタンダードHP
(「JF日本語教育スタンダード2010」PDFがダウンロードできます)
HP Tiêu chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF
(Có thể download file PDF “Tiêu chuẩn Giáo dục tiếng Nhật JF 2010”)
http://jfstandard.jp/top/ja/render.do

 

みんなの「Can-do」サイトHP
(みんなの「Can-do」サイトは、日本語で何がどれだけできるかを「~できる」という形式で示した「Can-do」のデータベースです。)
HP website “Can-do” của mọi người
(Website “Can-do” của mọi người là cơ sở dữ liệu của “Can-do” được biểu thị ở hình thức “~できる” để đánh giá xem có thể làm được những việc gì bằng tiếng Nhật.)

 


Lượt xem: 94
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn