Khai giảng khoá học Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật “Dạy đọc hiểu” tại Hồ Chí Minh

Chi tiết mời theo đọc tại đây (tiếng Nhật).


Lượt xem: 226
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn