Bảng phân bố thời gian từng môn thi của Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 07/2012

Bảng phân bố thời gian từng môn thi của Kỳ thi Năng lực tiếng Nhật tháng 07/2012
( Địa điểm thi từng khu vực xin tham khảo tại đây)

 

Tại Hà Nội:

 

Cấp độ Thời gian tập trung

Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ

(Từ vựng/Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU

 

Môn thi: NGHE HIỂU
N1 08:00

09:00 ~ 10:50

(110 phút)

 

11:20 ~ 12:20
(60 phút)
N2 08:00 09:00 ~ 10:45
(105 phút)
11:20 ~ 12:10
(50 phút)
Cấp độ Thời gian tập trung  Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Từ vựng) KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU  Môn thi: NGHE HIỂU
N3 08:00 09:00 ~ 09:30 (30 phút) 10:00 ~ 11:10
(70 phút)
11:40 ~ 12:20
(40 phút)
N4 08:00 09:00 ~ 09:30 (30 phút) 10:00 ~ 11:00
(60 phút)
11:30 ~ 12:05
(35 phút)
N5 08:00 09:00 ~ 09:25
(25 phút)
09:55 ~ 10:45
(50 phút)
11:15 ~ 11:45
(30 phút)

Tại Đà Nẵng

 

Cấp độ  Thời gian tập trung Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ (Từ vựng/Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU Môn thi: NGHE HIỂU
N1 08:00 09:00 ~ 10:50
(110 phút)
11:20 ~ 12:20
(60 phút)
N2 08:00 09:00 ~ 10:45
(105 phút)
11:15 ~ 12:05
(50 phút)
Cấp độ Thời gian tập trung Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Từ vựng) KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU Môn thi: NGHE HIỂU
N3 08:00 09:00 ~ 09:30(30 phút) 10:00 ~ 11:10
(70 phút)
11:40 ~ 12:20
(40 phút)
N4 08:00 09:00 ~ 09:30(30 phút) 10:00 ~ 11:00
(60 phút)
11:30 ~ 12:05
(35 phút)
N5 08:00 09:00 ~ 09:25
(25 phút)
09:55 ~ 10:45
(50 phút)
11:15 ~ 11:45
(30 phút)

Tại Hồ Chí Minh

 

Địa điểm Cấp độ Thời gian
tập trung
Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
(Từ vựng/Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU
Môn thi:
NGHE HIỂU
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh
(10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, HCM)
N1 08:00 09:00 ~ 10:50
(110 phút)
11:20 ~ 12:20
(60 phút)
N2 08:00 09:00 ~ 10:45
(105 phút)
11:15 ~ 12:05
(50 phút)
Địa điểm Cấp độ Thời gian tập trung Môn thi: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Từ vựng) KIẾN THỨC NGÔN NGỮ(Ngữ pháp) và ĐỌC HIỂU Môn thi: NGHE HIỂU
Cơ sở 2 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh; Linh Trung – Thủ Đức N3 08:00 09:00 ~ 09:30(30 phút) 10:00 ~ 11:10
(70 phút)
11:40 ~ 12:20
(40 phút)
Trường THPT Trần Văn Ơn; 161B Nguyễn Văn Thủ – Q.1 – HCM N4 08:00

09:00 ~ 09:30

(30 phút)

 10:00 ~ 11:00
(60 phút)
 11:30 ~ 12:05
(35 phút)
Cơ sở 2 Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hồ Chí Minh; Linh Trung – Thủ Đức N5   08:00 09:00 ~ 09:25
(25 phút)
 09:55 ~ 10:45
(50 phút)
11:15 ~ 11:45
(30 phút)

 

 


Lượt xem: 2,391
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn