Thông báo: Mở khóa học Hội thoại Tiếng Nhật dành cho giáo viên

Mời xem thông tin chi tiết tại đây
(Lưu ý: chỉ có nội dung tiếng Nhật)


Lượt xem: 62
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn