Thông báo về Chương trình Cử các Chuyên gia tiếng Nhật ra nước ngoài của Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation)

Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản (The Japan Foundation) cử các Chuyên gia tiếng Nhật, các Giáo viên Phổ thông, các Trợ giảng và các Giáo sư (2 nhóm cuối thuộc Chương trình Tình nguyện viên của Quỹ) sang công tác tại các văn phòng của Quỹ trên toàn thế giới, tại Bộ Giáo dục, các trường Đại học và các Viện Giáo dục ở các nước này. Ngoài ra, Quỹ cũng hỗ trợ phát triển việc giảng dạy tiếng Nhật thông qua các khóa đào tạo giáo viên, cung cấp tài liệu giảng dạy, mở các lớp học, tư vấn về phương pháp vaf soạn giáo trình giảng dạy. Các Chuyên gia tiếng Nhật sẽ đóng góp vai trò quan trọng trong công tác đào tạo tiếng Nhật ở các Trung tâm Nhật Bản với sự hợp tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Mời bạn xem thông tin chi tiết về chương trình tại đường dẫn này (Nội dung tiếng Nhật)


Lượt xem: 65
Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn