Thuyết trình và Hướng dẫn thực hành về FUROSHIKI tại Hà Nội

Những ứng dụng của khăn vải truyền thống Nhật Bản – Nghệ thuật thân thiện với Môi trường sinh thái


Lượt xem: 122
Thảo Luận


Chưa có nhận xét nào.

Lịch hoạt động
  • [Giờ văn phòng] 08:30 – 12:00 / 13:30 – 17:30
  • [Giờ thư viện]     09:30 – 12:00 / 13:00 – 18:00
  • [Giờ triển lãm]    09:30 – 18:00
Sự kiện đã diễn ra

Đăng ký nhận thông tin

Chúng tôi sẽ gửi thông tin về các chương trình của chúng tôi theo email này của bạn